Tylnicki

Portal branżowy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to urządzenie, które służy do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych w miejscu ich powstawania. Działa ona na zasadzie biologicznego oczyszczania, gdzie mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia na proste składniki, takie jak woda i dwutlenek węgla.

Szambo ekologiczne to natomiast zbiornik, w którym magazynuje się nieczystości płynne. Poziom zanieczyszczeń w nim zgromadzonych jest niższy niż w tradycyjnym szambie, ponieważ są one oczyszczane przez procesy biologiczne zachodzące w zbiorniku. W szambie ekologicznym nie ma też możliwości zatrzymywania się osadu, który jest odprowadzany do specjalnego zbiornika.

Obydwa rozwiązania służą do oczyszczania nieczystości płynnych, jednak różnią się sposobem działania i skutecznością oczyszczania. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardziej skuteczna w oczyszczaniu ścieków, ponieważ jest w stanie całkowicie pozbyć się zanieczyszczeń za pomocą procesów biologicznych. Szambo ekologiczne natomiast pozwala tylko na ograniczenie ilości zanieczyszczeń, ale nie jest w stanie całkowicie ich usunąć.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym to urządzenie, które służy do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych w miejscu ich powstawania. Drenaż rozsączający to specjalny rodzaj instalacji, która służy do odprowadzania nadmiaru wody z terenu posesji.

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym działa na zasadzie biologicznego oczyszczania, gdzie mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia na proste składniki, takie jak woda i dwutlenek węgla. Po oczyszczeniu ścieki są odprowadzane do specjalnego zbiornika, a następnie przez drenaż rozsączający są wypuszczane na teren posesji.

Drenaż rozsączający jest bardzo skutecznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody z terenu posesji bez konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku posesji położonych w miejscach, gdzie kanalizacja jest niedostępna lub bardzo droga. Zobacz też https://bio-set.pl/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/

Powrót do góry