Tylnicki

Portal branżowy

oczyszczanie biogazu z siarkowodoru

oczyszczanie biogazu z siarkowodoru

Znalezione obrazy dla zapytania oczyszczanie biogazu z siarkowodoru
Do usuwania siarkowodoru z biogazu wykorzystuje się różne sposoby oczyszczania, takie jak:

adsorpcja z użyciem żelaznej „gąbki”,
adsorpcja z użyciem granulek tlenku żelaza,
adsorpcja za pomocą węgla aktywnego,
płuczka wodna,
płuczka NaOH,
usuwanie biologiczne na złożu filtracyjnym.

14 maj 2014

Usuwanie siarkowodoru z biogazu – Części 1 | Desotec
https://www.desotec.com › przykładowe › usuwanie-siark…
Informacje o fragmentach z odpowiedzią

Prześlij opinię

Usuwanie siarkowodoru z biogazu – Części 2 | Desotec
https://www.desotec.com › przykładowe › usuwanie-sia…
15 maj 2014 — Wydajność usuwania siarkowodoru przez węgiel aktywny zależy od warunków otoczenia, w jakich jest używany do oczyszczania, takich jak: wilgotność …

PRAKTYCZNE METODY USUWANIA SIARKOWODORU Z …
http://www.proakademia.eu › 15_57-71_pol._2.pdf
PDF
A Żarczyński · 2015 · Cytowane przez 9 — Najczęściej wykorzystywana jest ona do oczyszczania biogazu otrzymywanego w wyni- ku fermentacji osadów ściekowych. Biogaz kierowany jest do absorbera, gdzie …
15 stron

Przegląd technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu …
https://yadda.icm.edu.pl › element › 5_BiernatPL
PDF
K Biernat · 2011 · Cytowane przez 1 — Oczyszczanie biogazu dla tego typu zasto- sowań sprowadza się głównie do usunięcia siarkowodoru oraz wody, negatywnie wpływających na funkcjonowanie i żywotność …
5 stron

UZDATNIANIE BIOGAZU SPOSOBEM NA JEGO SZERSZE …
https://yadda.icm.edu.pl › Paprota_Uzdatnianie
PDF
E Paprota · 2011 — Technologia oczyszczania biogazu sprowadza się do usunięcia dwutlenku węgla, siarkowodoru, siloksanów i osuszenia gazu. W obróbce bioga-.
5 stron

Odsiarczalnie biogazu – SigaTech
http://www.sigatech.pl › wyposazenie-sieci-biogazu › o…
Odsiarczalnia biogazu jest jednym z podstawowych elementów sieci gazu pofermentacyjnego. Odsiarczanie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru) …

Odsiarczanie biogazu – granulat do odsiarczania Ekowave
https://www.ekowave.pl › oferta › odsiarczalnie-biogazu
Naturalnym składnikiem biogazu jest siarkowodór, który w połączeniu z parą wodną, w podwyższonej temperaturze, tworzy drobiny kwasu siarkowego, …

Odsiarczanie biogazu – Centrum Elektroniki Stosowanej
https://www.ces.com.pl › odsiarczalnie-biologiczne
Odsiarczalnie biologiczne dla biogazowni, oczyszczalni ścieków, przemysłu spożywczego, … Biologiczne oczyszczanie odsiarczanie biogazu z siarkowodoru …

Skuteczne odsiarczanie to czysty zysk – Magazyn Biomasa
https://magazynbiomasa.pl › skuteczne-odsiarczanie-to-…
2 mar 2016 — … niż siarkowodoru w biogazie. Ponieważ siarka elementarna jest niereaktywna, siarkowodór przestaje być szkodliwy dla odbiorników biogazu.

Skruber do usuwania siarkowodoru z biogazu – Vekamaf
https://www.vekamaf.pl › urządzenia › skruber-do-usu…
Poprzez oczyszczenie w skruberze gaz staje się biometanem. Można go użyć jako zamiennik gazu ziemnego. Wysokowydajny i skuteczny sposób prostego przetworzenia …

ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SP. Z O.O. – oczyszczanie biogazu

Adres siedziby:

ul. T. Hołówki 3/43,
00 – 749 Warszawa,
Tel./fax: + 48 22 839 84 14

Biuro Technologiczne:

ul. Z. Krasińskiego 16/126
01 – 581 Warszawa
Tel.: + 48 22 839 84 14

Powrót do góry